20.12.09

baygındım/ölüydüm/yüzüyordummorbirsuda/
gözümkapalıydı/konuşmuyordum/
oyunbitmezkidiyordum/vezireçıkıyordum/
vezirleribenimdiyeşillerin/almıştım/
alıyordumartık/karşıkarşıyagelmiştik/
oyunbitmezkibitmezkibitmezki
küçük not: b.karasu'nun metinlerinde her şeyi görebilirsiniz;
hiçbir yere bağlanamayan, yalnız bir "ve" bağlacı dışında...

1 comment:

Anonymous said...

yanan tek mum yalnız bir 've' bağlacı olabilir mi?

"ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?"